Tuesday, November 18, 2008

Nu fattas bara att McCain/Vinnick blir utrikesminister

No comments: